Cillit Bang Spray czystość i dezynfekcja 750 ml

Nowy produkt

5908252009657

szt

Cillit Bang to zastrzeżony znak towarowy grupy Reckitt Benckiser.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji

Środki ostrożności Uwaga! Unikać kontaktu z: tekstyliami, dywanami, drewnem, mosiądzem i miedzią. W razie kontaktu z którąś z wymienionych powierzchni, należy niezwłocznie przepłukać je wodą. Dłuższy kontakt z metalem, starą porcelaną czy plastikowymi materiałami laminowanymi może spowodować odbarwienia. Przed użyciem wypróbować działanie na małej, niewidocznej powierzchni.

3 kroki do wyeliminowania brudu i zarazków:
Sposób użycia:
1. Przekręć dyszę do pozycji "On". Trzymając butelkę w pozycji pionowej, spryskaj zabrudzoną powierzchnię z odległości 20-25 cm.
2. W celu wyczyszczenia, pozostaw produkt na powierzchni przez 5 minut. W celu dezynfekcji, pozostaw produkt na powierzchni przez 15 minut
3. Spłucz powierzchnię dokładnie wodą i wytrzyj za pomocą ściereczki lub gąbki. Powierzchnie mające kontakt z żywnością, spłucz po dezynfekcji wodą przeznaczoną do spożycia. Po zakończeniu czyszczenia przekręć dyszę do pozycji "Off".
Produkt przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Informacja o składnikach: www.rbeuroinfo.com.
Aby Twój dom był czysty i wolny od zarazków, stworzyliśmy Cillit Bang Czystość i Dezynfekcja. Formuła o łączy w sobie silny środek dezynfekujący i ultraczyszczące substancje czynne, które zabijają 99,9% bakterii i wirusów, w tym COVID-19 i grypę*. Nowy Cillit Bang zwalcza brud i uporczywe plamy z każdego miejsca w domu – skutecznie usuwa tłuszcz kuchenny i łazienkowy, pozostawiając świeży i przyjemny zapach.
IDEALNIE CZYŚCI:
•PŁYTKI ŁAZIENKOWE
•FUGI
•WANNY
•UMYWALKI
•KABINY I ZASŁONY PRYSZNICOWE
•PŁYTY KUCHENNE
•PŁYTY ZE SZKŁA CERAMICZNEGO
•DRZWI LODÓWKI
•KLAMKI

*Produkt zabija następujące wirusy: grypy typu A i typu B oraz SARS-CoV 2 -wirusa choroby COVID-19

Bang i po brudzie!
Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować ochronę oczu lub ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę natychmiast dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania).

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi, nieoczyszczonymi lub niewypłukanymi pojemnikami. Opróżnione pojemniki lub ich wykładziny mogą zawierać resztki produktu. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8806/22.
Jednostka miaryszt
<5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Limonene)
substancja dezynfekująca
substancja czynna: alkil (C₁₂₋₁₆) chlorku demietylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C₁₂₋₁₆)) 0,11 g/100 g
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 750
zabija 99,9 % bakterii i wirusów* w tym wirusa choroby COVID-19**
bez wybielacza
odpowiedni dla powierzchni mających kontakt z żywnością
przeznaczony do łazienki i kuchni
zabija wirusa grypy i choroby COVID-19**
*Na podstawie przeprowadzonych badań
**Produkt zabija następujące wirusy: grypy typu A i typu B oraz SARS-CoV 2 - wirusa choroby COVID-19
Rozmiar opakowania: 750
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o.

RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,
ul. Okunin 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

Ostatnio oglądane