Sidolux Expert Środek do mycia glazury gresu terakoty PVC 750 ml

Nowy produkt

5902986250071

szt

PKWiU: 20.41.44.0
Sposób stosowania: wlać 2 nakrętki płynu (50 ml) do 5 L wody. Tak sporządzonym roztworem umyć powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki. W celu usunięcia mocnego zabrudzenia przemyć powierzchnię nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.
Składowanie: 36 miesięcy od daty produkcji.
www.cleanright.eu
Sidolux Expert to specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji glazury, gresu, terakoty i PVC.
Aktywne składniki zawarte w produkcie gwarantują skuteczność mycia i szybsze odrywanie się brudu z chropowatych powierzchni. Niewielki dodatek alkoholu nie tylko wspomaga usuwanie brudu, ale dodatkowo powoduje odparowywanie, nie pozostawiając smug i zacieków.
Nowa formuła - Nowa, ulepszona formuła produktów gwarantuje jeszcze większą skuteczność mycia i brak smug.
Skuteczność działania - Starannie dobrany kompleks substancji aktywnych zapewnia maksymalną skuteczność mycia.
Konsystencja - Skoncentrowana formuła gwarantuje większą wydajność i efektywność działania.
Zapach - Długotrwały i przyjemny zapach pozostawi uczucie czystości w Twoim domu na dłużej.
H319 - Działa drażniąco na oczy. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy, zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
Specjalistyczny środek do mycia i pielęgnacji glazury, gresu, terakoty i PVC.
Jednostka miaryszt
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne
niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Hexyl Cinnamal)
środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone)
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 750
nowy zapach
nowa aktywna formuła
gwarancja braku smug
Rozmiar opakowania: 750
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Lakma Strefa Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny:
Lakma Strefa Sp. z o.o.,
43-254 Warszowice,
ul. Gajowa 7,
tel. +48 32 43 53 188,
e-mail: lakma.strefa@lakma.com,
www.sidolux-antibac.pl

Ostatnio oglądane