Sidolux Uniwersalny Płyn do mycia bukiet kwiatowy 1 l

Nowy produkt

5902986200960

szt

PKWiU: 20.41.44.0
Sposób użycia: rozpuścić 1,5 nakrętki płynu (50 ml) w 5 litrach wody i umyć powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki. Silne zabrudzenia umyć nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.
Składowanie: 36 miesięcy od daty produkcji
www.cleanright.eu
- Skutecznie usuwa zabrudzenia.
- Nie pozostawia smug.
- Pozostawia długotrwały, przyjemny zapach.

Soda power
To sprawdzony system usuwający brud.
Zmiękcza wodę i powoduje szybsze oraz skuteczniejsze uwalnianie cząstek brudu z podłoża.
Mycie każdej powierzchni jest szybsze i bardziej efektywne.
Polecamy inne zapachy Sidolux
H319 - Działa drażniąco na oczy. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy, zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Płyn do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni
Jednostka miaryszt
< 5% anionowe środki powierzchniowo czynne
< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Lilial, Hydroxycitronellal)
środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone)
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 1
wszystkie powierzchnie
soda power
Rozmiar opakowania: 1
Jednostka (tekst opisowy): L

Producent: Sidolux

Ostatnio oglądane