Sidolux Uniwersalny Płyn do mycia kwiat japońskiej wiśni 1 l

Nowy produkt

5902986201226

szt

PKWiU: 20.41.32.0
Sposób użycia: rozpuścić 1,5 nakrętki płynu (50 ml) w 5 litrach wody i umyć powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki. Silne zabrudzenia umyć nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.
Składowanie: 36 miesięcy od daty produkcji
www.cleanright.eu
Płyn do mycia wszystkich zmywalnych powierzchni
- Skutecznie usuwa zabrudzenia.
- Nie pozostawia smug.
- Pozostawia długotrwały, przyjemny zapach.

Soda power
To sprawdzony system usuwający brud.
Zmiękcza wodę i powoduje szybsze i skuteczniejsze uwalnianie cząstek brudu z podłoża.
Mycie każdej powierzchni jest szybsze i bardziej efektywne.
Polecamy inne zapachy
H319 - działa drażniąco na oczy. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy, zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
Jednostka miaryszt
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Hexylcinnamal, Ammylcinnamal, Linalool)
środek konserwujący (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone)
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 1
soda power
Najlepszy Produkt - wybór konsumentów 2013
Rozmiar opakowania: 1
Jednostka (tekst opisowy): L

Producent: Lakma Strefa Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny:
Lakma Strefa Sp. z o.o.,
43-254 Warszowice,
ul. Gajowa 7,
tel. +48 32 43 53 188,
e-mail: lakma.strefa@lakma.com,
www.sidolux-antibac.pl