Dr. Beckmann Środek czyszczący do piekarnika 375 ml

Nowy produkt

4008455530512

szt

delta pronatura
Kurt-Schumacher-Ring 15-17
D-63329 Egelsbach
Sposób użycia
Nie rozpylać w otworach wentylacyjnych. Nie stosować do powierzchni lakierowanych, uszkodzonych, plastiku lub aluminium. Należy stosować się do zaleceń producenta piekarnika.
Przed użyciem wstrząsnąć!
1. Spryskać równomiernie schłodzoną powierzchnię piekarnika. Zamknąć piekarnik.
2. Pozostawić na minimum 20 minut, w przypadku silnych zabrudzeń na dłużej. Nie dopuścić do wyschnięcia.
3. Umyć dokładnie piekarnik gąbką i czystą wodą. W razie konieczności czynność powtórzyć.
4. Przemyć końcówkę rozpylacza po użyciu.
Termin przydatności: 5 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu
Bezwonny aktywny żel skutecznie usuwa uporczywe, przypalone resztki jedzenia, brud i tłuszcz. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Idealnie osiada na pionowych powierzchniach. Doskonały także do czyszczenia grilla, patelni i szyb kominkowych. Bez drażniących oparów.
Niebezpieczeństwo! Zawiera siarczan sodowy 2-etyloheksylu, wodorotlenek sodu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiastowo skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
Jednostka miaryszt
Składniki: Skład detergentowy: Zawiera: anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%)
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 375
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Niemczech.
usuwa tłuszcz i uporczywe przypalenia
bez drażniących oparów
idealny do grilla, patelni i szyb kominkowych
formuła o konsystencji żelu
Rozmiar opakowania: 375
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o.

Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o.,
ul. Londyńska 4/3,
03-921 Warszawa,
Tel. 22 241 19 72
www.wmdp.pl,
www.frosch.pl

Ostatnio oglądane