Sidolux Professional do kuchni Płyn do czyszczenia 500 ml

Nowy produkt

5902986201325

szt

PKWiU: 20.41.44.0
Sposób użycia: Czyszczoną powierzchnię spryskać produktem. Pozostawić na powierzchni około 1 min. następnie wypolerować suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem. W przypadku grubszej warstwy brudu, po odczekaniu 1 min. powierzchnię przetrzeć wilgotną gąbką i wypolerować na sucho.
Składowanie: 36 miesięcy od daty produkcji.
Sidolux Professional do Kuchni służy do utrzymania bieżącej czystości w kuchni. Łatwo i skutecznie usuwa zabrudzenia właściwe dla pomieszczenia kuchennego. Zalecany jest do czyszczenia: laminowanych blatów, okapów, szafek kuchennych, powierzchni chromoniklowych, ceramicznych, drewna lakierowanego. Specjalnie opracowana formuła skutecznie usuwa resztki jedzenia, zaschnięty brud i tłuszcz oraz higienizuje pomieszczenie. Produkt jest bardzo wygodny w stosowaniu i posiada wydłużony czas działania. Po wyczyszczeniu pozostawia w kuchni delikatny i przyjemny zapach. Produkt jest bezpieczny dla żywności, a jego formuła nie niszczy czyszczonych powierzchni.
Zawiera: Sodium Laureth Sulfate; Alkohole, C12-14, etoksylowane.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. P102 - Chronić przed dziećmi. P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usnąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.
Jednostka miaryszt
5% > niejonowe środki powierzchniowo czynne
5% > anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
środki konserwujące (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 500
usuwa tłuszcz
rozpuszcza brud
aktywna formuła
Rozmiar opakowania: 500
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Lakma Strefa Sp. z o.o.

LAKMA Strefa Sp. z o.o.
ul. Gajowa 7,
43-254 Warszowice,
tel. +48 32 43 53 188
www.sidolux.pl,
www.lakma.com
e-mail: lakma.strefa@lakma.com

Facebook: SIDOLUXpolska
Instagram: SIDOLUX_pl

801 618 681
7.00 - 15.00

Ostatnio oglądane