Bros Zawieszka na mole kwiat pomarańczy

Nowy produkt

5904517189218

szt

Sposób użycia:
Zawieszkę umieścić w szafie, garderobie lub szufladzie. Jedna zawieszka zabezpiecza szafę o poj. do 1 m3 przez okres ok. 6 miesięcy.
Skutecznie chroni odzież przed molami.
Środki ostrożności: Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi.

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.
Przechowywać z dala od żywności.
Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.

Substancja czynna: empentryna 250 mg/szt (5 g/100 g)

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4436/11.
Zawieszka na mole
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
Cechy: działa do 6 miesięcy

Producent: BROS Sp. z o.o. sp. k.

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.,
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@expel.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane