Glade Luscious Cherry & Peony Odświeżacz powietrza w aerozolu 300 ml

Nowy produkt

5000204956498

szt

Sposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. Aby odświeżyć powietrze należy skierować strumień do środka pomieszczenia i rozpylić. Produkt nie jest zalecany do stosowania na tkaninach.
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
Glade Luscious Cherry & Peony, odświeżacz powietrza w aerozolu
Uwaga
Łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
UE
Jednostka miaryszt
płomień: Uwaga
Wymiar liczbowy: 300
zwalcza nieprzyjemne zapachy
True Scent Technology - dla trwałego zapachu czystości
Rozmiar opakowania: 300
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: SC Johnson Sp. z o.o.

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
Tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia 0801 11 12 11
(koszt połącz. wg taryfy operatora)

Ostatnio oglądane