Bros Wkłady do elektro na komary 30 sztuk

Nowy produkt

5904517001114

szt

Sposób użycia: Płytkę umieścić w szczelinie elektrofumigatora. Urządzenie włączyć do gniazdka 230 V. Substancja czynna odparowuje pod wpływem ciepła z ogrzewającego się urządzenia. Wkład odbarwia się w miarę zużycia. Zużyty wkład wymienić na nowy po uprzednim wyjęciu urządzenia z kontaktu.

Wkład pasuje do elektrofumigatorów dostępnych na rynku.
Wkłady nasączone substancją czynną do stosowania z elektrofumigatorem do zwalczania komarów i zabezpieczania pomieszczeń przed owadami nalatującymi z zewnątrz. Działa nawet przy otwartych oknach i włączonym świetle. Wkład zabezpiecza pomieszczenie do 20 m2 (ok. 50 m3) przez ok. 12 godzin. Optymalną ochronę uzyskuje się po 30 min od włączenia.
Środki ostrożności: Po użyciu elektrofumigatora umyć ręce. Nie używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym przebywają małe dzieci, osoby chore, alergicy. Elektrofumigator używać przy otwartych oknach lub po zabiegu dokładnie przewietrzyć. Urządzenia nie przykrywać, nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi i wodą. Podczas działania nie dotykać elektrofumigatora metalowymi przedmiotami i mokrymi rękoma.
Uwaga
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2314/05.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.
Puste opakowania i pozostałości produktu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji. Przechowywać z dala od żywności.
Substancja czynna: esbiotryna 22,8 mg/płytkę (2,47 g/100 g).
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
Liczba jednostek: 30
20 wkładów + 10 sztuk gratis
ochrona do 240 h
1 wkład działa aż do 12 h
działa nawet przy otwartych oknach
Rodzaj jednostki: sztuk
Liczba czynności użycia: 30 sztuk/sztuki

Producent: BROS Sp. z o.o. sp. k.

Podmiot odpowiedzialny:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane