Bros Kulki na mole 120 g

Nowy produkt

5904517002555

szt

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4887/12.
Sposób użycia: Kulki wyjąć z opakowania i umieścić w szafie, garderobie lub szufladzie. Jedno opakowanie (ok. 30 kulek) zabezpiecza szafę o pojemności 1 m3 przez ok. 3 miesiące.
Kulki chronią odzież, tkaniny oraz futra przed niszczącym działaniem moli. Nadają ubraniom przyjemny zapach.
Środki ostrożności: H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.
Puste opakowania i pozostałości produktu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.
Przechowywać z dala od żywności.

Substancja czynna: empentryna 250 mg/opakowanie (0,21 g/100 g).
Kulki na mole
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 120
lawenda
3 miesiące działanie
Rozmiar opakowania: 120
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: Bros

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@expel.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane