Bros Naklejka na muchy 2 sztuki

Nowy produkt

5904517005662

szt

Sposób użycia:
1. Zdjąć papier ochronny oraz odkleić naklejkę od papieru nośnego.
2. Przykleić na wewnętrzną stronę okna, najlepiej w górnej części, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
3. Jedna naklejka starcza na jedno okno.
4. Po zużyciu wymienić naklejkę na nową.
Naklejka na muchy
Dekoracyjna naklejka na okno do zwalczania much. Kolorowy motyw motyla pokryty jest bezzapachową substancją czynną oraz przynętą pokarmową, która jest chętnie zjadana przez muchy. Po spożyciu trutki muchy giną na miejscu lub odlatują i giną później. Naklejka zawiera również silnie gorzką substancję, zabezpieczającą przed przypadkowym spożyciem, dlatego może być stosowana w dziecięcych pokojach. Działa nawet do 6 miesięcy, póki pokrywająca ją substancja nie zostanie w całości spożyta przez muchy.
Środki ostrożności: Nie dotykać i nie myć powierzchni naklejki. Po użyciu naklejki umyć ręce. Produkt szkodliwy dla owadów pożytecznych - przyklejać tylko po wewnętrznej stronie okna.

Uwaga
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102 Chronić przed dziećmi.

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54, 607 218 174. Skutki uboczne nie są znane.
Przechowywać z dala od żywności.
Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.
Substancja czynna: azametifos 7 mg/szt. (0,95 g/100 g).
Zawiera azametifos, może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0906/04.
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
Liczba jednostek: 2
działa do 6 miesięcy
można stosować w pokojach dziecięcych
Rodzaj jednostki: sztuki
Liczba czynności użycia: 2 sztuk/sztuki
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: Ilość produktu w opakowaniu: 2 szt.

Producent: BROS Sp. z o.o. sp. k.

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.,
ul. Karpia 24,
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@expel.pl
www.bros.pl

Ostatnio oglądane