Somat Duo Nabłyszczacz do zmywarek 500 ml

Nowy produkt

9000101072990

szt

Henkel Srbija d.o.o.,
ul. Bulevar Oslobođenja 383,
11000 Beograd,
Serbia
E-mail: info@rschenkel.com
Tel.: 011 2072 200,
www.henkel.rs,
www.henkel.com
Sposób użycia : Regularnie wlewaj płyn do właściwego zbiorniczka w zmywarce. Zmywarka automatycznie dozuje wymaganą ilość płynu.
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 40°C. Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu
Nabłyszczacz do zmywarek. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.
Jednostka miaryszt
5-15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
konserwant: kwas mrówkowy
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 500
Rozmiar opakowania: 500
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Henkel Polska Sp. z o.o.

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa
tel. 22 56 56 000
Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacja dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99

Ostatnio oglądane