Pur Power Raspberry & Red Currant Płyn do mycia naczyń 750 ml

Nowy produkt

9000101357684

szt

Producent (patrz kod literowy przy dacie produkcji)
(A)
Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH,
Erdbergstraße 29,
1030 Wien,
Austria
(S)
Henkel Srbija d.o.o.,
Bulevar Oslobođenja 383,
11000 Belgrad
Dozowanie: mycie: 5 ml/5 L wody, namaczanie: 5 ml/1 L wody. Po umyciu naczynia dokładnie opłukać wodą.
Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu
Dzięki 3-krotnie zwiększonej gęstości Pur Power jest jeszcze bardziej wydajny! Dodatkowo płyny Pur Power zawierają odpowiednio dobrany enzym, dzięki któremu możliwe jest skuteczne mycie naczyń w chłodnej wodzie, dzięki czemu można znacząco zredukować koszty energii.
Płyn do ręcznego mycia naczyń. Uwaga. Zawiera 2-Metylo-2H-isotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.
Jednostka miaryszt
5-15 % anionowe środki powierzchniowo czynne
<5 % amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Limonene)
enzymy
środki konserwujące: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 750
3 x bardziej gęsty*
*w porównaniu do Pur Sekrety Świata
Rozmiar opakowania: 750
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Henkel Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Ostatnio oglądane