Kret Fresh Power Marine Fresh Kostka do WC 2 x 40 g

Nowy produkt

5900931029253

szt

2 x 40 g e
Sposób użycia: zawieś koszyczek pod obrzeżem muszli tak, by spuszczana woda opłukiwała go.
Najlepiej zużyć przed upływem 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu - Dobrowolna inicjatywa AISE w zakresie zrównoważonego rozwoju
Marine Fresh - morska świeżość w Twojej toalecie!
Kostka do WC Kret Fresh Power, dzięki formule 6 Action kompleksowo dba o Twoją toaletę.
Czystość i świeżość
1. Zapewnia świeży zapach.
2. Zawiera składnik neutralizujący przykre zapachy.
3. Zapobiega osadzaniu się kamienia i brudu.
4. Aktywnie czyści.
5. Tworzy obfitą pianę.
6. Zapewnia higieniczną czystość.
Kret - jedyny, oryginalny
Zawiera: Kwasy sulfonowe, C14-16 (parzyste)- hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Pojemnik usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. Zawiera: 2-metyloundekanal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Jednostka miaryszt
anionowe środki powierzchniowo czynne >30 %
niejonowe środki powierzchniowo czynne <5 %
kompozycje zapachowe
Alpha Isomethyl Ionone
Citronellol
Geraniol
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 40
świeżość i czystość bez przykrych zapachów
nowy mocny zapach
ochrona przed kamieniem
1 kostka do 250 spłukań*
*Potwierdzone badaniami
Rozmiar opakowania: 40
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: Global Cosmed Group S.A.

Informacja o produkcie:
Global Cosmed Group S.A.
ul. Wielkopolska 3,
26-600 Radom,
Poland
www.bobini.pl
www.globalcosmed.eu
bobini@globalcosmed.eu

Ostatnio oglądane