Domestos 24H Plus Citrus Fresh Płyn czyszcząco-dezynfekujący 750 ml

Nowy produkt

8712561238540

szt

Numer pozwolenia 4678/11
Sposób użycia: Dezynfekcja - nierozcieńczony: Proces dezynfekcji poprzedzić myciem powierzchni. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze i wirusobójcze - po 15 min. Na powierzchniach nieumytych: po 30 min. Muszle toaletowe: rozprowadzić równomiernie pod górną krawędzią muszli (około 80 ml), pozostawić na noc by zabić zarazki, spłukać. Wlot studzienki wanny, umywalki: wlać, aby wydezynfekować i usunąć przykry zapach. Pozostawić na noc, spłukać. Przed użyciem na delikatnych powierzchniach (wanny, umywalki) sprawdzić najpierw w mało widocznym miejscu. Dezynfekcja - rozcieńczony: Proces dezynfekcji poprzedzić dokładnym myciem powierzchni / materiałów. Duże powierzchnie (np. podłogi, kafelki, powierzchnie robocze): działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze - po 15 minutach. Dodać 80 ml płynu (1 nakrętka = 15 ml) do 5 l wody. Ściereczki i gąbki do mycia naczyń: dodać 30 ml płynu do pół wiadra wody. Spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. 1 nakrętka = 15 ml

Zalecenia: Stosuj zgodnie z zaleceniami. Nie używać na emalii i powierzchniach metalizowanych (chromowanych, pozłacanych, itp.). Nie używać do jedwabiu, wełny, tkanin kolorowych, sztucznych i innych delikatnych materiałów, skóry lub na naczyniach o specjalnej powierzchni (np. ogniotrwałej). Zawsze odnosić się do instrukcji producenta. W przypadku wylania się płynu, natychmiast dokładnie zmyć powierzchnię czystą wodą. Po użyciu umyć ręce. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym miejscu w pozycji pionowej, z dala od żywności. Odpowiedni do stosowania w gospodarstwach domowych posiadających szambo. Odpady i odpady pojedynczych opakowań traktować jak odpady z gospodarstwa domowego. Pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie wdychać par.
www.cleanright.eu
Domestos 24H Plus* stosowany codziennie pomaga chronić przed zarazkami rozpylanymi podczas spłukiwania wody.
Domestos 24H Plus Citrus Fresh
Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Może powodować korozję metali.
Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Zebrać wyciek.
Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych.
ZAWIERA: chloran (I) sodu, N-tlenki alkilo (dimetylo)amin, wodorotlenek sodu, chlorek heksadecylotrimetyloamonium

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Pierwsza pomoc: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Jeśli poczujesz się źle po wdychaniu oparów, wyjdź na świeże powietrze. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: mogą powodować podrażnienie układu oddechowego, w przypadku spożycia oparzenia ust, gardła lub żołądka.
Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący.
Jednostka miaryszt
<5% związki wybielające na bazie chloru
niejonowe środki powierzchniowo czynne
kationowe środki powierzchniowo czynne
mydło
kompozycja zapachowa
Zawiera substancję czynną: podchloryn sodu: 4,5 g /100 g (aktywny chlor 4,28%).
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
środowisko: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 750
Cechy: 650 + 100 ml gratis
Rozmiar opakowania: 750
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Polska
Infolinia 801 109 387
całkowity koszt połączenia: 1 impuls według taryfy operatora

Ostatnio oglądane