Kret Color Power Lemon Harmony Kostka do WC 2 x 40 g

Nowy produkt

5900931029130

szt

2 x 40 g e
Sposób użycia: zawieś koszyczek pod obrzeżem muszli tak, by spuszczana woda opłukiwała go.
W przypadku zachlapania deski toaletowej lub innych powierzchni zabarwioną wodą należy natychmiast je wytrzeć.
Najlepiej zużyć przed upływem 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu - Dobrowolna inicjatywa AISE w zakresie zrównoważonego rozwoju
Lemon Harmony - niebieska woda i arktyczna świeżość w Twojej toalecie!
Kostka do WC Kret Color Power, dzięki formule 6+ Action kompleksowo dba o Twoją toaletę.
Barwi wodę na niebiesko.
1. Zapewnia świeży zapach.
2. Zawiera składnik neutralizujący przykre zapachy.
3. Zapobiega osadzaniu się kamienia i brudu.
4. Aktywnie czyści.
5. Tworzy obfitą pianę.
6. Zapewnia higieniczną czystość.
Kret - jedyny, oryginalny
Zawiera: Kwas benzenosulfonowy C10-13-pochodne alkilowe sole sodowe; Kwasy sulfonowe, (14-16 (parzyste)- hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Pojemnik usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. Zawiera: Citral, Linalool, Dodekanal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Jednostka miaryszt
anionowe środki powierzchniowo czynne >30 %
niejonowe środki powierzchniowo czynne <5 %
kompozycje zapachowe
Citral
Linalool
Limonene
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Liczba jednostek: 2
Wymiar liczbowy: 40
efekt niebieskiej wody
nowy mocny zapach
ochrona przed kamieniem
1 kostka do 250 spłukań*
*Potwierdzone badaniami
Rozmiar opakowania: 40
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 2 sztuk/sztuki

Producent: Global Cosmed Group S.A.

ul. Wielkopolska 3,
26-600 Radom,
Poland

Ostatnio oglądane