Clin Apple Płyn do mycia powierzchni szklanych 500 ml

Nowy produkt

9000100866262

szt.

Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH,
1030 Vienna,
Erdbergstrasse 29
Austria
Spryskaj mytą powierzchnię i wytrzyj suchą ściereczką.
Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu. Transportuj i przechowuj w pozycji pionowej.
www.cleanright.eu
Optyczny efekt odnowy mikro uszkodzeń na szkle (laboratoryjny test wytrzymałościowy).
Płyn do mycia powierzchni szklanych. Uwaga. Zawiera 2-Metylo-2H-isotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.
Jednostka miaryszt.
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
środek konserwujący: Methylisothiazolinone
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 500
Rozmiar opakowania: 500
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Clin

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99
www.henkel.com

Ostatnio oglądane