Dettol Antybakteryjne chusteczki do czyszczenia powierzchni 36 sztuk

Nowy produkt

5900627074321

szt

Dettol i logo Dettol są znakami towarowymi grupy spółek Reckitt.
Zawsze najpierw sprawdzić działanie na powierzchni w mało widocznym miejscu.

Sposób użycia:
1. Otwórz pokrywkę zabezpieczającą i wyciągnij chusteczkę.
2. Aby uniknąć wysychania chusteczek, szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu oraz przechowuj opakowanie skierowane pokrywką zabezpieczającą do dołu.
3. Przetrzyj powierzchnię dla uzyskania higienicznej czystości, a następnie wyrzuć chusteczkę.
4. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością: używaj tylko do nieporowatych powierzchni, następnie spłucz wodą przeznaczoną do spożycia. W celu usunięcia bakterii i wirusów pozostaw powierzchnie niespłukane przez 5 min, w celu usunięcia drożdży przez 15 min.

Do powierzchni mających kontakt z żywnością: używaj tylko do nieporowatych powierzchni, następnie spłucz wodą przeznaczoną do spożycia.
Przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać uwolnienia.
www.cleanright.eu
www.rbeuroinfo.com
Składniki:
Ochrona przed zarazkami
Alkil (C₁₂₋₁₆)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C₁₂₋₁₆))

Nie zawiera
Wybielaczy
Substancji Zapachowych

Substancje pomocnicze
Woda

Substancje czyszczące
Etanol

Dettol Chusteczki antybakteryjne do czyszczenia powierzchni

Antybakteryjne, drożdżakobójcze i wirusobójcze wobec wirusa grypy H1N1, koronawirusa (BCV), RSV, rotawirusa, SARS-CoV-2 chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym powierzchni mających kontakt z żywnością.

Dettol chusteczki antybakteryjne original zabijają bakterie i wirusy:
- E. coli
- E. hirae
- S. aureus
- L. monocytogenes
- C. jejuni
- P. aeruginosa
- S. enterica
- Zabijają wirusa grupy (typu A H1N1), koronawirusa (BCV), rotawirusa, SARS-CoV-2, wirusy przeziębienia (RSV).

Odpowiednie do:
Powierchni kuchennych*
Desek do krojenia*
Lodówek
Wanien i kranów
Koszy na śmieci
Desek sedesowych

*Używaj tylko do twardych, nieporowatych powierzchni, następnie spłucz wodą przeznaczoną do spożycia.
Nie spłukiwać w toalecie.

Nie do użytku osobistego. Nie spłukiwać w toalecie.

Detoll Chusteczki antybakteryjne Original
Środki ostrożności
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie umyć dużą ilością wody. Potknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania).
Przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać uwolnienia do środowiska. Opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu i mogą być niebezpieczne. Pojemników nie używać ponownie.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7192/17
Wyprodukowano w Polsce.
Jednostka miaryszt
Substancja czynna: Alkil (C₁₂₋₁₆)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C₁₂₋₁₆)) 0,40 g/100 g produktu
Zawiera: <5 %: niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa
Liczba jednostek: 36
Rodzaj jednostki: sztuk
Liczba czynności użycia: 36 sztuk/sztuki

Producent: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 801 115 111 (od 9 do 17)

Ostatnio oglądane