Dettol Antybakteryjne chusteczki o zapachu limonki z miętą 36 sztuk

Nowy produkt

5900627074338

szt

Produkt zawiera plastik

Dettol i logo Dettol są znakami towarowymi Grupy Reckitt Benckiser.
Sposób użycia
1. Otwórz pokrywkę zabezpieczającą i wyciągnij chusteczkę.
2. Przetrzyj powierzchnię dla uzyskania higienicznej czystości, a następnie wyrzuć chusteczkę.
3. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. W celu usunięcia bakterii i wirusów pozostaw powierzchnie niespłukane przez 5 min, w celu usunięcia drożdży przez 15 min.
4. Aby uniknąć wysychania chusteczek szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu.
Nie do użytku osobistego. Nie spłukiwać w toalecie.
www.rbeuroinfo.com
www.cleanright.eu
www.sustainable-cleaning.com
Antybakteryjne i drożdżobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością

Dettol antybakteryjne chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni. Antybakteryjne, drożdżakobójcze i wirusobójcze wobec wirusa grypy H1N1, koronowirusa (BCV), RSV, rotawirusa, SARS-CoV-2. Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym powierzchni mających kontakt z żywnością.
- Zabijają 99,9 % wirusa grypy H1N1, koronowirusa (BCV), RSV, rotawirusa, SARS-CoV-2
- Odpowiednie do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością
Dettol antybakteryjne chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni mają potwierdzoną skuteczność w zabijaniu bakterii:
- E.Coli
- S.aureus
- Listeria
- Campylabacter
- P.aeruginosa
- Salmonella
- MRSA
- Klebsiella pneumoniae NDM-1 (+), Escherichia coli z rozszerzonym spektrum oporności na beta-laktamazę (ESBL)
Oraz wirusów: Wirusa grypy - typ A H1N1, ludzkiego koronawirusa oraz RSV, rotawirusa

Ochrona przed drobnoustrojami
Alkil (C 12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C 12-16))

Świeżość
Substancja zapachowa

Substancje czyszczące
Alkohol
Propylene Glycol Butyl Ether
Etanoloamina

Substancje pomocnicze
Woda
Emulsja przeciwspieniająca

Nie zawiera wybielaczy

Substancja czynna: Alkil (C 12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C 12-16)) 0,40 g/100 g produktu. Składniki: substancja dezynfekująca, kompozycja zapachowa.
Dettol chusteczki antybakteryjne o zapachu limonki z miętą. Środki ostrożności: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę natychmiast dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Potencjalne ostre skutki uboczne: brak szczegółowych danych. Przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać uwolnienia do środowiska. Opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu i mogą być niebezpieczne. Pojemników nie używać ponownie. Zawiera Limonene
Jednostka miaryszt
Liczba jednostek: 36
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w UE.
zabijają 99,9 % bakterii i wirusów w tym wirusa choroby Covid-19
nie zawieraja wybielaczy
zabijaja pałeczki salmonelli i escherichia coli
zabijają wirusy wywołujące przeziębienie i grypę**
ochrona przed wysychaniem
bez wybielaczy
**Wirus grypy (Grypa - typ A H1N1)
**Wirus wywołujący przeziębienie (RSV)
Rodzaj jednostki: sztuk
Liczba czynności użycia: 36 sztuk/sztuki
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: 36 chusteczek

Producent: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Okunin 1
Tel. +48 22 76 59 500
Infolinia: 801 115 111 (od 9 do 17)

Ostatnio oglądane