Sofin Complete Care Color Protection Płyn do prania 1,5 l (30 prań)

Nowy produkt

5900931035063

szt

www.cleanright.eu
Płyn do prania tkanin kolorowych.
Skutecznie usuwa zabrudzenia. Dba o kolory, tkaniny i kształt Twoich ubrań. Zapewnia świeżość i delikatność.
Zawiera METHYLISOTHIAZOLINONE. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać segregowanych odpadów komunalnych.
UE
Jednostka miaryszt
5 %-15 % anionowe środki powierzchniowo czynne;
<5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Hexyl Cinnamal)
środki konserwujące (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)
enzymy
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 1.5
Skoncentrowana formuła
Vegan friendly
Butelka w 100% do recyklingu
Rozmiar opakowania: 1,5
Jednostka (tekst opisowy): l
Liczba czynności użycia: 30 użyć/użycia

Producent: Global Cosmed Group S.A.

ul. Wielkopolska 3,
26-600 Radom,
Poland

Ostatnio oglądane