Coccolino Care Żel do prania czarnych i ciemnych tkanin 1,12 l (28 prań)

Nowy produkt

8720181019395

szt

Nie stosować do prania wełny i jedwabiu
www.cleanright.eu
www.unilever.com
Coccolino Care z Bio Care Serum zawiera biodegradowalne enzymy, które zapewniają luksusową pielęgnację włókien i czarnych i ciemnych ubrań.
Coccolino Care Żel do prania czarnych i ciemnych tkanin
Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwe na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone.
Jednostka miaryszt
5-15 % anionowe środki powierzchniowo czynne
<5 %: niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, mydło, polikarboksylany, enzymy, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 1.12
Rozmiar opakowania: 1,12
Jednostka (tekst opisowy): l
Liczba czynności użycia: 28 użyć/użycia

Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.

Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
Polska
Infolinia: 801 313 115,
koszt: 1 impuls za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia

Ostatnio oglądane