Persil Discs Color Kapsułki do prania 700 g (28 prań)

Nowy produkt

9000101372991

szt

700 g e 28 x 25 g
Henkel Magyarország Operations Kft.,
Dávid Ferenc utca 6.,
1113 Budapest,
E-mail: henkel.hungary@henkel.com,
Węgry
www.cleanright.eu

www.keepcapsfromkids.eu
Persil Discs 4w1 Deep Clean, kapsułki do prania z unikalną formułą zapewniającą głęboką czystość prania jak również higieniczną świeżość pralki. Usuwają zabrudzenia nawet w niskiej temperaturze prania, już od 20 °C.
Skoncentrowany środek w kapsułkach do prania tkanin kolorowych w pralkach. Uwaga. Zawiera subtylisynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. W PRZYPADKU POLKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Jednostka miaryszt
15-30 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15 % mydło
<5 % fosfoniaty
enzymy
kompozycja zapachowa (Geraniol, Linalool)
Min. temp. °C: 0
Maks. temp. °C: 35
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 25
Rozmiar opakowania: 25
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 28 użyć/użycia
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: 28

Producent: Henkel Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Ostatnio oglądane