Persil Proszek do prania 3,38 kg (52 prań)

Nowy produkt

9000101510683

szt

Opakowanie nadaje się do recyklingu.
Nieprzydatny do prania wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin.
Przechowywać w temperaturze 5 - 40°C. Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu
Proszek Persil Regular klasyczne rozwiązanie dla perfekcyjnie czystego białego prania.

Działa już w niskich temperaturach.
Proszek do prania tkanin białych. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.
Jednostka miaryszt
15-30% związek bielący na bazie tlenu
5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, zeolity, fosfoniany, polikarboksylany
enzymy
rozjaśniacz optyczny
kompozycja zapachowa
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 3.38
Rozmiar opakowania: 3,38
Jednostka (tekst opisowy): kg
Liczba czynności użycia: 52 użyć/użycia

Producent: Henkel Polska Sp. z o.o.

Henkel Polska Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa,
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99

Ostatnio oglądane