Persil Color Active Gel Płynny środek do prania 855 ml (19 prań)

Nowy produkt

9000101567991

szt.

Nieprzydatny do prania wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin.
Przechowywać w temperaturze 5-40°C. Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Persil Gel Deep Clean, płyn do prania z unikalną formułą zapewniającą głęboką czystość prania jak również higieniczną świeżość pralki. Usuwa zabrudzenia nawet w niskiej temperaturze prania, już od 20 °C.
Płynny środek do prania tkanin kolorowych. Uwaga. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Jednostka miaryszt.
5-15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne
<5 % mydło, fosfoniany
enzymy
kompozycja zapachowa (Limonene)
środki konserwujące: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 855
Rozmiar opakowania: 855
Jednostka (tekst opisowy): ml
Liczba czynności użycia: 19 użyć/użycia

Producent: Henkel Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Ostatnio oglądane