Brait Room Perfume Glamour Odświeżacz powietrza 300 ml

Nowy produkt

5908241720785

szt

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRAIT. NIEBEZPIECZEŃSTWO. SKRAJNIE ŁATWOPALNY AEROZOL. POJEMNIK POD CIŚNIENIEM: OGRZANIE GROZI WYBUCHEM. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZASIĘGNIĘCIA PORADY LEKARZA NALEŻY POKAZAĆ POJEMNIK LUB ETYKIETĘ. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA, GORĄCYCH POWIERZCHNI, ŹRÓDEŁ ISKRZENIA, OTWARTEGO OGNIA I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAPŁONU. NIE PALIĆ. NIE ROZPYLAĆ NAD OTWARTYM OGNIEM LUB INNYM ŹRÓDŁEM ZAPŁONU. NIE PRZEKŁUWAĆ ANI NIE SPALAĆ, NAWET PO ZUŻYCIU. CHRONIĆ PRZED ŚWIATŁEM SŁONECZNYM. NIE WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE TEMPERATURY PRZEKRACZAJĄCEJ 50°C/ 122°F. STOSOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
Jednostka miaryszt
Butane/Propane/Isobutane
Parfum
Limonene
Citronellol
płomień: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 300
Tekst dowolny o pochodzeniu: Polska
Rozmiar opakowania: 300
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Dramers S.A.

Rabowice,
ul. Olszynowa 38,
62-020 Swarzędz,
Poland

Ostatnio oglądane