REGULAMIN PROMOCJI GRATISOWEJ DLA KONSUMENTÓW PGZ KUPIEC

 1.     Organizatorem promocji gratisowej jest firma LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340664, kapitał zakładowy: 141.905.000,00 złotych, NIP: 527-261-38-19, numer rejestrowy   BDO: 000070227.
 2.     Promocja gratisowa zostanie przeprowadzona na terenie sklepów grupy PGZ Kupiec, których dokładna lista stanowi załącznik nr 1.
 3.     Promocja trwa od 18.11.2020 do wyczerpania gratisów („Okres trwania promocji”). W promocji przewidziano 11 680 szt. gratisów.
 4.     Promocja zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na obszarze działania sklepów stacjonarnych, korzystających z platformy internetowej Sklep Kupiec.
 5.     Promocja gratisowa polega na tym, że za zakup dowolnego produktu Wedel  Konsument otrzyma gratis w postaci czekolady marki E. Wedel 40 g o smaku mocno mlecznym (Czekolada Mocno Mleczna 40g, EAN sztuki 5901588088778)(„Gratis”). Gratis nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny lub inny produkt.
 6.     Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Konsumentów grupy PGZ Kupiec.
 7.     Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocjiwszystkim Konsumentom w każdym sklepie i punkcie sprzedaży objętym promocją.
 8.     Warunkiem uczestnictwa w promocji jest spełnienie poniższego warunku:

-        Zakup dowolny produkt Wedel w okresie trwania promocji.

 1.     Każdy Konsument może wziąć udział w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w regulaminie.
 2.   Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty zakończenia promocji pod adres: LOTTE Wedel Sp z o.o. z siedzibą Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach reklamacji jest Organizator promocji, tj. LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, przez czas do tego niezbędny.
 3.   Decyzja komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja komisji jest ostateczna.

Załącznik nr 1.

Lista sklepów i punktów sprzedaży objętych promocją organizowaną przez:
LOTTE Wedel Sp. z o.o.

 1. PAULINKA sp.j. M.K.T.R. Handzlik 10, Bielska 12a, 43-332 Pisarzowice, NIP: 9372548236
 2. AG Łakota sp.jawna BISAM 1, Pszczyńska 95, Suszec NIP:6511003729
 3. F.H.U. "PROFIT" K.Ostrowska, H.Ostrowski, Ł. Ostrowski sp.j., Św. Anny 42,
  Lubliniec 42-700, NIP: 5750007345
 4. Emi Market 10, Bielska 48, Zabłocie 43-246, NIP: 5482198404
 5. An-Mar Sp. z o.o., Sp.k. Świstak nr 1, A.Asnyka 36, Zebrzydowice 43-410, NIP: 5482550019
 6. Top Sklepy Jaromin Sp. J. Kęcka 71, Bielany 32-651, NIP: 5470280821
 7. Sam u Jacka Glińska Sp.J., Kalwaryjska 3a, Góra Kalwaria 05-530, NIP: 1231072230