Polityka Prywatności

1. DEFINICJE
1.1. Administrator – Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach (44-240 Żory) przy ul. Promiennej 1a,
1.2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO)
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – serwisy internetowe prowadzone przez Administratora pod adresem www.pgzkupiec.pl, www.sklepkupiec.pl, www.loteriakupiec.pl oraz w ramach aplikacji mobilnej.
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
1.7. Konto- konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z serwisów Administratora

2. KORZYSTANIE Z SERWISU
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
2.1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP, dane o pełnoletniości, lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
2.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
2.1.3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów– zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING;
2.1.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
2.2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 000347935 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienia. Z kolei dane adresowe mogą zostać przekazane firmom świadczącym usługi dostawcze celem dostarczenia zamówienia.

3. FORMULARZ KONTAKTOWY
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania
danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia
odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia
kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych jest dobrowolne , lecz wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.
3.1. Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym naszego serwisu przetwarzane będą w celu obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
3.2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w obszarze IT.
4. MARKETING
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych
w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest
dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się
wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegającego na możliwości prezentowania treści marketingowych
Użytkownikom w związku z ich odwiedzinami w Serwisie.
5. NEWSLETTER
Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój
adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera,
a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
5.1. Dane osobowe są przetwarzane:
5.1.1 w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5.1.2 w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
5.1.3 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz interakcji użytkowników z treściami przesyłanymi w ramach newslettera w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
5.1.4 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony swoich praw.
6. PLIKI COOKIES
Pliki cookies umożliwiają identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika i w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji każdego Użytkownika. Administrator stosuje procesy profilowania w formie plików cookies. Wykorzystywane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
6.1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
6.1.1. cookies sesyjne: tymczasowe, przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
6.1.2. cookies trwałe: przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownka.
6.2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
6.2.1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
6.2.2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies,
6.2.3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
6.3. Oprogramowanie do przeglądarki internetowej zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w określonym zakresie, w celu zaprzestania gromadzenia i przechowywania plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
6.4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą̨ wpłynąć́ na funkcjonalności dostępne w Serwisach Administratora.
6.5. Serwis może zapisywać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
6.6. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają̨ logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są̨ wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług.
6.7. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:
6.7.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
6.7.2. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
6.7.3. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu
6.7.4. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów Administratora,
6.7.5. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
6.7.6. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi reklamy internetowej,
6.7.7. zalogowania do Serwisów za pomocą serwisu społecznościowego, np. google.com
6.7.8. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisów Administratora za pomocą serwisów społecznościowych.
7. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY OKEY CLUB
7.1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest punkt sprzedaży detalicznej, w którym zakładali Państwo kartę programu lojalnościowego Okey Club. Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o nie przetwarza tych danych, aż do czasu rejestracji karty lojalnościowej w aplikacji mobilnej „Kupiec”. Listę sklepów Okey Club znajdą Państwo na www.pgzkupiec.pl w zakładce „Okey Club”.
7.2. Po dokonaniu rejestracji w programie lojalnościowym Okey Club w aplikacji mobilnej Administratorem Państwa danych jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w aplikacji mobilnej znajdują się w poniższej sekcji APLIKACJA MOBILNA.
8. APLIKACJA MOBILNA
8.1. Administratorem aplikacji mobilnej „Kupiec” jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o. o. z siedzibą w Żorach 44-240 przy ul. Promiennej 1A, KRS 0000436213, NIP 6332231313
8.2. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: dane.osobowe@pgzkupiec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
8.3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
8.3.1. w celu rejestracji konta i świadczenia usług związanych z obsługą konta w Aplikacji Kupiec oraz obsługi programu lojalnościowego „Okey Club” – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie podania danych opcjonalnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
8.3.2. wypełnienia prawnie ciążących na nas obowiązków, np. w związku z koniecznością obowiązku archiwizacji, wynikającego w szczególności z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
8.3.3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
8.4. Aktywność Użytkownika w aplikacji mobilnej, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w systemach informatycznych zawierających informację o zdarzeniach i działaniach. Zebrane w systemach informatycznych dane przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dostarczaniu oraz ulepszaniu oferowanych Użytkownikom funkcjonalności.
8.5. Administrator przetwarza takie dane jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe Użytkownika. W przypadku założenia konta w programie lojalnościowym poprzez aplikację mobilną, również dane adresowe. Przy podaniu powyższych danych, Użytkownik wyraża stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8.6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności: detalicznym placówkom handlowym, dostawcom usług IT, zewnętrznym biurom rachunkowym, firmom świadczącym usługi dostawcze, firmie realizującej płatności przy zamówieniach oraz organizatorom loterii.
8.7. Państwa dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mające siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
8.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia konta klienta i jego obsługi w Aplikacji Mobilnej Kupiec.
9. KONKURSY
9.1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator, którym jest Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o. o. z siedzibą w Żorach 44-240 przy ul. Promiennej 1A, KRS 0000436213, NIP 6332231313. W sprawach przetwarzania danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email: dane.osobowe@pgzkupiec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
9.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach:
9.2.1. związanych z realizacją przekazania nagród– podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
9.2.2. prowadzeniem sprawozdawczości finansowej– art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
9.2.3. a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
9.3. Dane osobowe, w związku z realizacją Konkursu, w szczególności wydania nagród, mogą być przekazywane następującym podmiotom współpracującym z Organizatorem: podmiotom wykonującym obsługę księgową, firmom kurierskim, placówkom handlowym, w których następuje przekazanie nagrody.
9.4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG.
9.5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
9.6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji obowiązku podatkowego związanego z Konkursem.
9.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
9.8. Uczestnicy mają prawo do:
9.8.1. dostępu do danych oraz do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
9.8.2. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
9.8.3. przeniesienia danych osobowych;
9.8.4. do wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. KORESPONDECJA E-MAIL
W przypadku prowadzonej korespondencji e-mail pomiędzy Państwem, a Administratorem lub osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych przez Administratora dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych.
10.1. Takimi danymi mogą być: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zakładu pracy lub adres zamieszkania, numer telefonu, stanowisko pracy, inne dane przekazane dobrowolnie.
10.2. Dane przetwarzane są w celu wymiany korespondencji e-mail oraz jej archiwizacji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
10.3. Korespondencja e-mail przechowywana jest na zewnętrznych serwerach dostawców usługi poczty elektronicznej, z którymi zawarte zostały stosownej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
10.4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji lub będą archiwizowane w myśl zasady rozliczalności jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na potrzebę wykazania tego przebiegu w przyszłości. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.
11. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka w naszym serwisie jest oznaczony logiem Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Użytkownika serwisu z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje o adresie IP Użytkownika. Jeżeli Użytkownik odwiedzi nasz serwis będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany, jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące wizyt na naszych serwisach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.
12. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
12.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
12.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
12.3. Informacje pozyskiwane przez Administratora przy użyciu plików cookies są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich informacje te zostały zebrane. Użytkownik może w każdym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych pozyskiwanych z plików cookies analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, a także usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki internetowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

13. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
13.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie
Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie, informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
13.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
13.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
13.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
13.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
13.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
13.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
13.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
13.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
13.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. ZGŁOSZENIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW PODMIOTÓW DANYCH
14.1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:
14.1.1. w formie pisemnej na adres Administratora;
14.1.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: dane.osobowe@pgzkupiec.pl;
14.2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
11.2.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
11.2.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);
11.2.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
11.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
11.4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
11.5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie.

15. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
15.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu
Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne,
i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
15.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach,
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych
osobowych;
15.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
15.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy;
15.2. Administrator informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.


16. DANE KONTAKTOWE
16.1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail dane.osobowe@pgzkupiec.pl , telefonicznie pod numerem +48 32 440 21 77 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.