Dynagel 2000+ Płyn do chłodnic -37°C 1 l

Nowy produkt

5900304008342

szt

Sposób użycia
Przed przystąpieniem do wymiany płynu sprawdź zalecenia i uwagi dotyczące obsługi układu chłodzenia zawarte w instrukcji obsługi pojazdu.
1. Przy zimnym silniku opróżnij i przepłucz układ chłodzenia czystą wodą. 2. Sprawdź czy wszystkie zaciski przewodów i połączenia są szczelne. 3. Napełnij płynem układ do odpowiedniego poziomu, zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu. Zamknij wlot zbiornika. 4. Uruchom silnik na kilka minut i włącz ogrzewanie. 5. Wyłącz silnik, skontroluj poziom płynu i uzupełnij w razie potrzeby. 6. Ubytki płynu w trakcie eksploatacji uzupełniaj płynem Dynagel 2000. W sytuacji awaryjnej niewielkie ubytki można w okresie letnim uzupełnić wodą destylowaną.
Kontroluj poziom płynu co najmniej raz w miesiącu i przed dłuższym wyjazdem.
Gotowy do użytku
Do wszystkich typów i marek samochodów, osobowych i ciężarowych. Gwarantuje pełną ochronę układu chłodzenia silnika przez 5 lat lub 1 000 000 km*. Płyn do chłodnic typu „Long-Life" o wydłużonym działaniu, oparty na technologii kwasów organicznych. Spełnia wymagania normy G12++. Może być stosowany do wszystkich typów układów chłodzących: aluminiowych, żeliwnych lub mieszanych. W 100% mieszalny z innymi płynami chłodniczymi. Zabezpiecza układ chłodzenia silnika przed korozją i kawitacją. Chroni niemetalowe elementy układu (uszczelki, mocowania) przed starzeniem. Nie zawiera trujących azotynów, amin i fosforanów - przyjazny dla środowiska.
- Latem - chroni silnik przed przegrzaniem, temperatura wrzenia płynu 110°C.
- Zimą - chroni silnik w czasie wysokich mrozów do -37°C.

* gwarancja 5 lat lub 1.000.000 km obowiązuje przy wyłącznym zalaniu układu chłodzenia oraz uzupełnianiu ewentualnych ubytków płynem Dynagel 2000+.
* Dynagel 2000+ przechowywany w zamkniętym opakowaniu nie ulega przeterminowaniu.
Człowiek i ekologia
UWAGA. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H373 Może powodować uszkodzenie narządów (nerki) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie po połknięciu. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P264 Dokładnie umyć zanieczyszczoną skórę po użyciu. P270 Nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu. P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z regionalnymi / krajowymi przepisami.

Zawiera: ethane -1,2-diol.
Płyn do chłodnic
Jednostka miaryszt
wykrzyknik: Uwaga
zagrożenie dla zdrowia: Uwaga
Wymiar liczbowy: 1
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce
gwarancja 5 lat lub 1 000 000 km
nowa formuła
certyfikowany przez TÜV Rheinland
mieszalny z innymi płynami
do wszystkich typów pojazdów
spełnia wymagania normy G12++
Rozmiar opakowania: 1
Jednostka (tekst opisowy): L

Producent: Dynagel 2000

Autoland J. Kisielewski & J. Morański Sp. j.
ul. Ogrodowa 37
00-873 Warszawa
tel./fax: +48 (32) 47 22 531
www.autoland.pl
sekretariat@autoland.pl

Ostatnio oglądane