Somat Intensive Machine Cleaner Środek do czyszczenia zmywarek 250 ml

Nowy produkt

90003714

szt

Henkel Srbija d.o.o.
ul. Bulevar Oslobodenja 383
11000 Beograd
Serbia
Opróżnij całkowicie zmywarkę. Z zakrętki butelki odklej folię zakrywającą biały obszar nie niszcząc jego powierzchni. Butelkę umieścić zakrętką w dół w koszyku na sztućce lub powieś na koszu do talerzy. Uruchom program o temperaturze 65°C-75°C. Zaleca się stosowanie Somat Intensive Machine Cleaner raz na 3 miesiące.
Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Środek do czyszczenia usuwa tłuszcz i osad z kamienia z komory zmywarki, czyści jej dysze i filtry.
Środek do czyszczenia zmywarek. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady lekarza.
Środek do czyszczenia zmywarek.
Jednostka miaryszt
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
Zawiera kompozycję zapachową
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 250
Rozmiar opakowania: 250
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Henkel Polska Sp. z o.o.

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
schwarzkopf.pl@henkel.com

Ostatnio oglądane