Pur Power Lemon Extra Płyn do mycia naczyń 900 ml

Nowy produkt

90005831

szt

Producent (patrz kod literowy przy dacie produkcji)
(A)
Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Vienna
Austria
(S)
Henkel Srbija d.o.o.
ul. Bulevar oslobodenja 383
11000 Beograd
Srbija
Po umyciu naczynia dokładnie opłukać wodą.
Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu
Pur usuwa tłuszcz, zaschnięcia i przypalenia.
Płyn do ręcznego mycia naczyń. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Benzisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać wg lokalnych zasad zbiórki odpadów komunalnych.
Płyn do mycia naczyń.
Jednostka miaryszt
5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Citral, Limonene, Linalool)
Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone
enzymy
Min. temp. °C: 5
Maks. temp. °C: 40
wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 900
Cechy: usuwa tłuszcz + zaschnięcia, przypalenia
Rozmiar opakowania: 900
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Pur

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 56 56 000
Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99

Ostatnio oglądane