Ace Marine Breeze Odświeżacz do toalet 48 g

Nowy produkt

8001480703940

szt

Zawieszkę należy umieścić na obrzeżu muszli toaletowej, w miejscu gdzie woda będzie przepłukiwać pojemnik.
www.fatergroup.com
ACE WC - ODŚWIEŻACZ DO TOALET NIEBEZPIECZEŃSTWO. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawiera: Kwasy sulfonowe, C14-16-alkan hydroksyl i C14-16-alken, sole sodowe; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilowe, sole sodowe.
Jednostka miaryszt
>30 % anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycje zapachowe
środki konserwujące (Benzisothiazolinone)
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 48
Rozmiar opakowania: 48
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: ORBICO Sp. z o.o.

ORBICO Sp. z o.o.,
ul. Wołoska 5,
02-675 Warszawa
+48 32 325 60 00
www.pringles.com

Ostatnio oglądane