Bref WC Power Aktiv Lemon Zawieszka do muszli WC 2 x 50 g

Nowy produkt

9000100656832

szt

Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar oslobodenja 383
11000 Beograd
Serbia
Zawieś Bref Power Aktiv pod obrzeżem muszli WC.
Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Zawieszka do muszli WC Bref Power Aktiv = 1. Higiena 2. Ochrona przed osadzeniem się kamienia 3. Świeżość 4. Piana
Zawieszka do muszli WC Bref Power Aktiv. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Zawiera eucalyptol i terpinolen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać wg lokalnych zasad zbiórki odpadów komunalnych.
Zawieszka do muszli WC
Jednostka miaryszt
>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool)
wykrzyknik: Uwaga
Liczba jednostek: 2
Wymiar liczbowy: 50
Rozmiar opakowania: 2 x 50
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 2 sztuk/sztuki

Producent: Henkel Polska Sp. z o.o.

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41,
02-672 Warszawa
tel. 22 56 56 000
Informacje dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00,
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacja dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99

Ostatnio oglądane