Kret Multi Action Żel do WC 750 g

Nowy produkt

5900931014501

szt.

Sposób użycia: Nanieść żel na czyszczoną powierzchnię. Po 15 minutach umyć szczotką, następnie spłukać wodą. Nie stosować do powierzchni wrażliwych na działanie kwasów (emalia, marmur, kamień, itp.). Nie mieszać z innymi produktami. Efekt bakteriobójczy po 15 minutach. Po każdym zastosowaniu umyć dokładnie ręce.
www.cleanright.eu
Żel do WC Multi Action. Działa bakteriobójczo. Do mycia i dezynfekcji muszli klozetowych, bidetów i pisuarów. Usuwa kamień i kompleksowo dba o Twoją toaletę zapewniając jej higieniczną czystość. Dzięki innowacyjnej recepturze doskonale radzi sobie z zabrudzeniami, delikatnie wybiela i nadaje połysk. Odpowiednio dobrana konsystencja żelu zapewnia długotrwały efekt działania.

12 x Action Clean Power
1. Usuwa 99,9% bakterii
2. Likwiduje kamień
3. Delikatnie wybiela
4. Nadaje połysk
5. Usuwa rdzę
6. Likwiduje brud
7. Zwalcza uciążliwe zacieki
8. Niweluje nieprzyjemne zapachy
9. Czyści pod obrzeżem muszli
10. Działa nad i pod powierzchnią wody
11. Opóźnia osadzanie się zabrudzeń
12. Odświeża
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać par. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. Pierwsza pomoc i bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. (Może wystąpić kaszel, pieczenie w gardle, uczucie duszności). W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. (Może wystąpić ryzyko wystąpienia perforacji ścian żołądka i przełyku). W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. (Może wystąpić pieczenie lub czerwone plamy). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. (Może wystąpić pieczenie, łzawienie, obrzęk spojówek). W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Małe ilości usuwać do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody. Dokładnie opróżnione opakowanie usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. Produkt kwaśny, unikać wprowadzania produktu do wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7457/18
Substancje czynne: kwas mrówkowy 1,55 g/100 g - 1,85 g/100 g
Jednostka miaryszt.
Składniki: Produkt zawiera m.in.: poniżej 5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, kompozycję zapachową (Hexyl Cinnamal, Limonene)
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 750
usuwa 99,9% bakterii, likwiduje kamień
higieniczna czystość
Rozmiar opakowania: 750
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: Global Cosmed Group S.A.

ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom,
Poland

Ostatnio oglądane