Domestos 3w1 Citrus Kostka toaletowa Opakowanie uzupełniające 2 x 40 g

Nowy produkt

8717163064344

szt

Sposób użycia: Umieść koszyczek na obrzeżu muszli toaletowej, upewniając się, że jest w zasięgu wody, dostosuj odpowiednio długość zawieszki. Wyrzuć do kosza pozostałości po zużytej kostce, gdy w koszyczku pozostaje część żelowa nie ulegająca całkowitemu rozpuszczeniu. Uzupełnij koszyczek nową kostką uzupełniającą Domestos. Po użyciu umyj ręce. Przechowuj drugą kostkę w oryginalnym opakowaniu z zawartymi na nim wszystkimi informacjami.
www.cleanright.eu
Domestos 3 w 1 kostka toaletowa
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Hexyl Salicylate, Limonene, Dimethylcyclohex-3-Ene-1-Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULPHATE.
Kostka toaletowa
Jednostka miaryszt
>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15% kompozycja zapachowa
<5% fosforany
węglowodory aromatyczne
Limonene
Butylphenyl Methylpropional
Citral
Alpha-Isomethyl Ionone
Benzyl Alcohol
Linalool
Geraniol
Hexyl Cinnamal
Citronellol
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Liczba jednostek: 2
Wymiar liczbowy: 40
Rozmiar opakowania: 2 x 40
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 2 sztuk/sztuki

Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Ostatnio oglądane