Bref WC Power Activ Zawieszka do muszli WC chlorowy 50 g

Nowy produkt

9000100687454

szt.

Zawieś Bref Color Aktiv pod obrzeżem muszli WC.
Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu
Bref Power Aktiv z wybielaczem chlorowym.

4 funkcje zawieszki do muszli WC Bref Power Aktiv
1. Higiena
2. Ochrona przed osadzaniem się kamienia
3. Świeżość
4. Piana
Dla utrzymania idealnie czystej i zdezynfekowanej toalety, wypróbuj również płyny do mycia toalet Bref.
BREF POWER AKTIV. Zawieszka do muszli WC. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

Zawieszka sprawdzona pod względem możliwości otwarcia przez dziecko wg normy EN 862 (2006) - certyfikat niemieckiego Instytutu IVM.
Zawieszka do muszli WC.
Jednostka miaryszt.
>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
<5% związek wybielający na bazie chloru
kompozycja zapachowa (Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool)
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 50
nr 1 w Polsce*
higiena + czystość
4 funkcje
*Henkel za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Discounters Premium Read) - scanning jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez dyskontów, Dyskonty (Discounters Premium Read), Sklepy Chemiczne, Sklepy Spożywcze: Duże, Średnie, Małe, Kioski, Stacje Benzynowe), sprzedaż wartościowa, okres 05.2016-04.2017, kategoria: Środki do czyszczenia toalet, segment: Kostki toaletowe
Rozmiar opakowania: 50
Jednostka (tekst opisowy): g

Producent: Henkel Polska Sp. z o.o.

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
schwarzkopf.pl@henkel.com

Ostatnio oglądane