Kret Fresh Power Citrus Fresh Kostka do WC 2 x 40 g

Nowy produkt

5900931029215

szt

2 x 40 g e
Sposób użycia: zawieś koszyczek pod obrzeżem muszli tak, by spuszczana woda opłukiwała go.
Najlepiej zużyć przed upływem 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu - Dobrowolna inicjatywa AISE w zakresie zrównoważonego rozwoju
Citrus Fresh - cytrusowa świeżość w Twojej toalecie!
Kostka do WC Kret Fresh Power, dzięki formule 6 x Action kompleksowo dba o Twoją toaletę.

Czystość i świeżość
1. Zapewnia świeży zapach.
2. Zawiera składnik neutralizujący przykre zapachy.
3. Zapobiega osadzaniu się kamienia i brudu.
4. Aktywnie czyści.
5. Tworzy obfitą pianę.
6. Zapewnia higieniczną czystość.
Kret - jedyny, oryinalny
Zawiera: Kwasy sulfonowe, (14-16(parzyste)- hydroksyalkano i (14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: Citral, Linalool, Dodekanal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Jednostka miaryszt
anionowe środki powierzchniowo czynne >30 %
niejonowe środki powierzchniowo czynne <5 %
kompozycje zapachowe
Citral
Linalool
Limonene
działanie żrące: Niebezpieczeństwo
Wymiar liczbowy: 40
świeżość i czystość bez przykrych zapachów
nowy mocny zapach
1 kostka* do 250 spłukań
ochrona przed kamieniem
*potwierdzone badaniami
Rozmiar opakowania: 40
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 2 sztuk/sztuki

Producent: Global Cosmed Group S.A.

Global Cosmed Group S.A.
ul. Wielkopolska 3,
26-600 Radom,
Poland,
tel. +48 48 384 58 01
www.globalcosmed.eu
info@globalcosmed.eu

Ostatnio oglądane