Dettol Antybakteryjne chusteczki do mycia powierzchni o zapachu limonki z miętą 36 sztuk

Nowy produkt

5900627074338

szt

Sposób użycia:
1. Otwórz pokrywę zabezpieczającą i wyciągnij chusteczkę.
2. Przetrzyj powierzchnię dla uzyskania higienicznej czystości, a następnie wyrzuć chusteczkę.
3. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. W celu usunięcia bakterii pozostaw powierzchnie niespłukane przez 5 min, w celu usunięcia drożdży przez 15 min.
4. Aby uniknąć wysychania chusteczek szczelnie zamknij opakowanie po każdym użyciu.

Nie do użytku osobistego! Nie wyrzucać do toalety.
www.dettol.pl
www.cleanright.eu
www.rbeuroinfo.com
Odpowiednie do:
- desek do krojenia,
- krzesełek dziecięcych,
- mat do przewijania,
- lodówek,
- koszy na śmieci,
- zlewów kuchennych,
- wanien i zaworów,
- desek sedesowych.
Dettol to marka numer 1 na świecie w produkcji środków bakteriobójczych. Naszą misją jest ochrona zdrowia rodzin przed bakteriami i chorobami.
Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Pierwsza pomoc: Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez kilka minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Potencjalne ostre skutki uboczne: Kontakt z okiem: Może powodować podrażnienie przy bezpośrednim kontakcie z oczami. Produkt przechowywać w oryginalnym, właściwie oznakowanym pojemniku w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Uwaga: Opróżnione pojemniki zawierają pozostałości produktu. Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. Nie wyrzucać zużytych chusteczek do kanalizacji. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Substancja czynna: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,40 g/100 g produktu.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7192/17.
Antybakteryjne i drożdżakobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością.
Jednostka miaryszt
substancja dezynfekująca
limonen
kompozycja zapachowa
ochrona przed wysychaniem
zabijają 99,9% bakterii
bez wybielaczy
bezpieczne do użycia na powierzchniach mających kontakt z żywnością
Liczba czynności użycia: 36 sztuk/sztuki
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: 36 chusteczek

Producent: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 801 115 111 (od 9 do 17)

Ostatnio oglądane