Sanytol Płyn czyszczący i dezynfekujący podłogi i inne powierzchnie cytryna i liście oliwy 1 l

Nowy produkt

3045206312226

szt

Stosowanie
- do dużych powierzchni (podłogi drewniane i panele, płytki podłogowe i ścienne, marmury, powierzchnie metalowe); wlać zawartość 2 nakrętek (70 ml) do 4 L ciepłej wody.
- do toalet, umywalek, armatury sanitarnej: aplikować zawartość 2 nakrętek (70 ml) na wilgotną gąbkę i stosować bezpośrednio na powierzchnie. Pozostaw niespłukaną powierzchnię na noc. Przedmioty plastikowe (kosze na śmieci, plastikowe art. gospodarstwa domowego) i porcelanowe czyścić bezpośrednio gąbką lub szczotką. Bez spłukiwania.

Nie wdychać par produktu. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Jak dezynfekować?
Rozcieńczony. Zastosowanie: Stosować dwie nakrętki (70 ml) na 4 L wody. Do głębokiego czyszczenia i dezynfekcji, należy wlać 7 nakrętek (250 ml) do 1 litra wody. Bez spłukiwania. Bezpośredni. Sposób użycia: Używaj na mokrą gąbkę lub bezpośrednio na powierzchnię, które mają być czyszczone. Końcowe stężenie produktu wynosi 100% (do bezpośredniego użycia). Pozostawić na 15 min., a następnie spłukać wodą.
Składniki: www.acmarca.com
Informacje
Jedna komórka bakteryjna wytwarza kolonie 8 milionów bakterii w ciągu mniej niż 24 godz., aby uniknąć rozmnażania się mikrobów (bakterii, wirusów, grzybów), a przez to ryzyka chorób, należy czyszcząc również dezynfekować otoczenie, w którym na co dzień przebywamy.

Sanytol dezynfekuje, czyści, podłogi i inne powierzchnie, ekspert w dezynfekcji bez chloru, to preparat o wielu zastosowaniach. Przeznaczenie produktu: Płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni nie mających kontaktu z żywnością i podłóg (PT2). Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze (Pałeczka ropy błękitnej, Enterokoki, Pałeczka okrężnicy, Gronkowiec złocisty), grzybobójcze (Candida albicans, Kropidlak czarny) oraz bójcze wobec wirusa AH1N1 i wirusa Herpes.

Produkt ma potrójne działanie:
- Zabija bakterie zgodnie z normą EN13697 (5 min, 18-25°C).
- Zabija grzyby zgodnie z normą EN13697 (15 min, 18-25°C).
- Zabija wirusy Herpes simplex i Grypy A zgodnie z normą EN14476 (5 min, 20°C).
Skuteczność potwierdzona i monitorowana przez certyfikowane laboratorium.
Sanytol
Zdrowy styl życia
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne zgodnie z krajowymi przepisami. Nie spożywać. Substancja czynna (PT2/AL): chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) 0,5 g/100 g. Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), kationowe środki powierzchniowo czynne (<5%), substancje dezynfekujące, bronopol, 2-methylisothiazol-3(2H)-one, 2-phenoxyethanol, kompozycje zapachowe (CITRAL, D-LIMONENE, CITRONELLOL, GERANIOL). Pierwsza pomoc: w przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój. Uboczne skutki stosowania: nie stwierdzono. Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Pozwolenie na obrót nr: 6698/16
Płyn czyszczący i dezynfekujący podłogi i inne powierzchnie
Jednostka miaryszt
Wymiar liczbowy: 1
skoncentrowana formuła
zabija 99,9%: wirusy, bakterie, grzyby
bez chloru
odtłuszcza i czyści
Rozmiar opakowania: 1
Jednostka (tekst opisowy): L

Producent: GRUPO AC MARCA S.L.

Podmiot odpowiedzialny:
GRUPO AC MARCA S.L.
Avda. Carrilet 293-297,
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Spain)

Ostatnio oglądane