Coccolino Care Kapsułki 3w1 do prania kolorowych tkanin 486 g (18 prań)

Nowy produkt

8720181043208

szt

486 g e
1 kapsułka = 27 g
Jeżeli kiedykolwiek kapsułka pozostawi ślady na ubraniu po prostu spłucz je ciepłą wodą. Nie używaj prania wstępnego. Nie przeładowuj pralki. Ten produkt zawiera na swojej powierzchni czynnik o gorzkim smaku, by pomagać zapobiegać przypadkowemu połknięciu przez dziecko.
Przechowuj z dala od ciepła, wilgoci i światła słonecznego.
www.unilever.com

www.cleanright.eu
Coccolino Care Color Kapsułki 3w1 do prania kolorowych tkanin
Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera ROSE KETONE-3, Tetrahydrolinalool, Isoeugenol, Subtilisin. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych.

Nie stosować do prania wełny i jedwabiu

Jednostka miaryszt

15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, anionowe środki powierzchniowo czynne
<5%: enzymy, kompozycja zapachowa, fosfoniany, polikarboksylany

wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 486
Rozmiar opakowania: 486
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 18 użyć/użycia

Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.,

Unilever Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa,
Polska
Infolinia: 801 313 115,
koszt: 1 impuls za każde rozpoczęte 3 minuty połączenia

Ostatnio oglądane