Buwi pasta do obuwia 40ml puszka - bezbarwna

Nowy produkt

5900861138407

szt.

Pasty do obuwia Buwi Premiere w puszkach to wysokiej jakości preparaty do pielęgnacji, ochrony i konserwacji obuwia ze skór naturalnych i sztucznych o matowej, gładkiej i tłoczonej powierzchni. Dzięki zawartości wosków pochodzenia naturalnego (również wosk pszczeli), skutecznie chronią obuwie przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych i nadają piękny połysk po wypolerowaniu. Warianty kolorystyczne: bezbarwny, brązowy, czarny.

Jednostka miaryszt.

Zawartość nominalna: 40 ml

Konsystencja: Pasta

Kolor: Bezbarwny

Zastosowanie - do materiału: Skóra naturalna, Skóra sztuczna

Przeznaczenie: do czyszczenia i pielęgnacji butów

Skład: Zawiera węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych.

Sposób użycia: na oczyszczoną powierzchnię obuwia nanieść cienką warstwę pasty. Po wyschnięciu wypolerować. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania par. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawiera węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych. Data ważności na opakowaniu.

Biodegradowalny: Nie

Trwałość od otwarcia: nie dotyczy

Zawartośc nominalna: 40 ml

Karta charakterystyki produktu: https://baza.wisebase.pl/media/img/original/48/88/488849.pdf

Piktogramy GHS: Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę, po narażeniu inhalacyjnym), Działanie drażniące na skórę, Działanie drażniące na oczy, Działanie uczulające na skórę, Działanie toksyczne na narządy docelowe – jednorazowe narażenie, Działanie drażniące na drogi oddechowe, Skutek narkotyczny, Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, Gazy łatwopalne, Wyroby aerozolowe, Substancje ciekłe łatwopalne, Substancje stałe łatwopalne, Substancje i mieszaniny samoreaktywne, Substancje ciekłe piroforyczne, Substancje stałe piroforyczne, Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, Substancje i miesznaniny, które w kontakcie ze wodą wydzielają gazy łatwopalne, Nadtlenki organiczne

Hasła ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zagrożenie: Tak

Rodzaj zagrożenia: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania par. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawiera węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatycznych.

Producent: GRUPA INCO S.A.

GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
Polska
tel. +48 22 711 59 00
www.inco.pl
info.produkty@inco.pl

Ostatnio oglądane