Sanytol Produkt przeciw roztoczom 300 ml

Nowy produkt

3045206351003

szt

Sposób użycia: Najpierw nałóż produkt ręcznie, spryskując bezpośrednio tkaninę i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 8 godzin. Następnie odkurz ponownie powierzchnie, aby usunąć martwe roztocza. Na koniec dokładnie wyczyść odkurzacz i wrzuć worek próżniowy do zamkniętej plastikowej torby w celu utylizacji.

Szybkość i częstotliwość stosowania: Jest to produkt gotowy do użycia. Nie jest wymagane jego rozcieńczanie. Tego produktu należy używać, spryskując tekstylia domowe, które nie są prane na mokro (np. materace, dywany, zasłony, tapicerki...) w tempie 10 ml/m2. Każde rozpylenie uwalnia około 1 ml produktu. Średnio potrzeba 11 rozpyleń na 1 m2 tkaniny. Na przykład: - W przypadku materaca pasującego do pojedynczego łóżka spryskaj 40 razy. - W przypadku materaca pasującego do łóżka podwójnego spryskaj 60 razy. - Butelka zawierająca 100 ml produktu pozwoli na zastosowanie na pojedynczym łóżku i podwójnym łóżku (10 m2).
www.info.acmarca.com
Czy wiesz, że...? Roztocze (Dermatophagoides pteronyssinus) jest jedną z głównych przyczyn alergii, szczególnie układu oddechowego (nieżyt nosa, astma, nocny kaszel, egzema atopowa...). Chociaż są one obecne przez cały rok, wiosną i jesienią liczba roztoczy się zwiększa.
Sanytol, ekspert w dziedzinie dezynfekcji bez chloru, zaprojektował specyfik, który usuwa 100% roztoczy i pluskiew, a także zapobiega ich rozprzestrzenianiu się i odkaża domowe środowisko.

Skuteczny przez 4 miesiące* - Bez zapachu - Nie plami**
*Sanytol przeciw roztoczom skutecznie usuwa roztocza kurzu domowego (akarycyd) i pluskwy (insektycyd) w ciągu kilku minut. Zabija 100% roztoczy i pluskiew po 24 godzinach. Produkt jest nadal skuteczny przeciwko roztoczom kurzu domowego do 4 miesięcy po zastosowaniu i do 3 miesięcy w przypadku pluskiew. Maksymalna częstotliwość stosowania: 4 aplikacje/rok.
** W przypadku delikatnych powierzchni i w razie wątpliwości należy zawsze wykonać test na niewidocznej części obrabianego podłoża.
Sanytol
Zdrowy styl życia
Zalecenia: Pluskwy chowają się także w szczelinach ścian, mebli, listew kabli zasilających itp. Aby zwalczyć plagę na tych obszarach, użyj innych specyfików. Pluskwy mogą przenosić się do innych pomieszczeń w domu, a nawet do innych sąsiednich domów. Ważne jest monitorowanie szkodników, aby podejmować decyzje dotyczące odpowiedniego ich zwalczania. Nawet jeśli ten produkt jest stosowany do spryskiwania materacy, wszystkie inne obszary wokół łóżek powinny również zostać zbadane i potraktowane specjalnymi produktami w celu zwalczania szkodników w postaci pluskiew. Nie używaj tego produktu na powierzchniach innych niż tkaniny nieczyszczone na mokro. Niespryskane tkaniny, które mogą być czyszczone na mokro, należy prać w temperaturach wyższych niż 60°C, aby zabić dorosłe i młode pluskwy. Porządek i czystość są ważne, aby zmniejszyć liczbę miejsc, w których mogą ukrywać się pluskwy.
- Potraktuj zainfekowane miejsca produktem, aż do całkowitego usunięcia pluskiew. Jeśli działanie nie jest całkowicie skuteczne po kilku dniach, skontaktuj się z przeszkolonym specjalistą. Gdy produkt nie jest używany zgodnie z etykietą, może nie być skuteczny wobec owadów. Gdy plaga się utrzymuje, skontaktuj się ze specjalistą. Nie nakładaj na tkaniny nadające się do prania na mokro. Podczas aplikacji zabezpiecz sąsiednie powierzchnie za pomocą delikatnego plastiku. Nie pal, nie jedz ani nie pij podczas używania produktu. Unikaj kontaktu z oczami i skórą. Unikaj kontaktu dzieci z powierzchniami, na których stosowany jest produkt, dopóki nie wyschną. Po aplikacji pozostaw do wyschnięcia na 8 godzin i odkurz potraktowaną powierzchnię. Trzymaj z dala i unikaj bezpośredniego lub pośredniego kontaktu powierzchni z żywnością/paszą, naczyniami kuchennymi lub powierzchniami kontaktu z żywnością/paszą. Nie wykonuj działania w obecności innych ludzi i/lub zwierząt domowych. Produkt musi być bezpiecznie stosowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko spożycia przez inne zwierzęta lub dzieci. Produkt zawiera gorzką substancję, która sprawia, że jest odpychający dla ludzi i zwierząt. Zawiera piretroid, który może być śmiertelny dla kotów. Koty muszą unikać kontaktu z potraktowanym przedmiotem/obszarem. Nie stosować na ubraniach lub tkaninach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu ze skórą. Rozpyl produkt najlepiej rano, aby umożliwić suszenie się tkanin przez co najmniej 8 godzin. Materace muszą być zamknięte w pokrowcu ochronnym przed ich użyciem, aby uniknąć kontaktu skóry z produktem. W przypadku plagi spryskać delikatne tkaniny. Ten produkt powinien być zawsze używany zgodnie z zaleceniami na etykiecie, aby uniknąć możliwej odporności na jego działanie. Jeśli działanie nie jest całkowicie skuteczne po kilku dniach, skontaktuj się z przeszkolonym specjalistą. Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik zamknięty, gdy nie jest używany. Chroń przed mrozem.
Przechowuj wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowuj pojemnik zamknięty, gdy nie jest używany. Chroń przed mrozem. Podstawowe procedury pierwszej pomocy. W przypadku kontaktu z oczami płukaj dużą ilością wody przez 15 minut. NIE zapomnij usunąć soczewek kontaktowych.
W przypadku kontaktu ze skórą umyj ją mydłem i dużą ilością wody, bez pocierania. W razie potrzeby zabierz daną osobę do szpitala i pokaż etykietę lub opakowanie, jeśli to możliwe. Porady medyczne dla lekarzy i personelu sanitarnego. Leczenie objawowe i podtrzymujące. JEŚLI POTRZEBUJESZ PORADY MEDYCZNEJ, WEŽ ŽE SOBĄ OPAKOWANIE PRODUKTU LUB ETYKIETĘ I SKONTAKTUJ SIĘ Z CENTRUM KONTROLI ZATRÚĆ [422538400].

UWAGA. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Produkt/ opakowanie usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne.
Pozwolenie na obrót nr: PL/2020/0446/MR
Jednostka miaryszt
Składniki: substancja czynna TP18 / (AL): 0,45/100 g 1R-trans fenotryna (nr CAS Y26046-85-5)
środowisko: Uwaga
Wymiar liczbowy: 300
bezzapachowy, bezwonny
tekstylia, materace, dywany
skuteczny przez 4 miesiące*
niszczy 100% roztoczy obecnych w tkaninach
*Sanytol przeciw roztoczom skutecznie usuwa roztocza kurzu domowego (akarycyd) i pluskwy (insektycyd) w ciągu kilku minut. Zabija 100% roztoczy i pluskiew po 24 godzinach. Produkt jest nadal skuteczny przeciwko roztoczom kurzu domowego do 4 miesięcy po zastosowaniu i do 3 miesięcy w przypadku pluskiew. Maksymalna częstotliwość stosowania: 4 aplikacje/rok
Rozmiar opakowania: 300
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: GRUPO AC MARCA S.L.

Podmiot odpowiedzialny:
GRUPO AC MARCA S.L.
Avda. Carrilet 293-297,
08907 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona,
Hiszpania
Tel./Fax +34 93 260 68 00
+34 93 260 68 98

Ostatnio oglądane