Vaco Max Spirale na komary 6 sztuk

Nowy produkt

5901821958455

szt

1. Wyjmij produkt z opakowania i rozdziel spiralę.
2. Uformuj dołączoną podstawkę i ustaw na niej spiralę.
3. Zapal koniec spirali i po chwili zdmuchnij płomień.
Spiralę możesz ułożyć w efektowny sposób na szklanej butelce.

Sposób użycia: stosować zgodnie z przeznaczeniem. Wyjąć spirale z opakowania i je rozdzielić. Ustawić spiralę na metalowej podstawce. Zapalić koniec spirali i zdmuchnąć płomień. Umyć ręce. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wdychać dymu. Produkt może być stosowany w obecności ludzi.
Vaco Max spirale na komary
Spirale przeznaczone do wytwarzania dymu w celu zwalczania komarów i meszek wewnątrz pomieszczeń. Jedna spirala działa przez 9 godzin. Czas palenia spirali ok. 7 godzin. Efekt bójczy uzyskuje się po 60 minutach od zastosowania.
PAMIĘTAJ - NIGDY NIE ZOSTAWIAJ OGNIA BEZ KONTROLI!

Pierwsza pomoc: Po narażeniu drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza. W kontakcie ze skórą przemyć skórę wodą. W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. Nie są znane uboczne skutki stosowania produktu przy prawidłowym zastosowaniu.

Substancje czynne: praletryna 0,1 g/100 g (10 mg na spiralę), geraniol 0,1 g/100 g (10 mg na spiralę).

Informacje o bezpieczeństwie:
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
EUH 208 Zawiera: geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach z dala od artykułów żywnościowych. Opakowanie oraz odpadowy produkt usuwać wraz z odpadami komunalnymi.
Jednostka miaryszt
środowisko: Brak hasła ostrzegawczego
Liczba jednostek: 6
stop komarom do 9 godzin
nie brudzi rąk
nie łamie się
w komplecie podstawka
Rodzaj jednostki: sztuk
Liczba czynności użycia: 6 sztuk/sztuki
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć: Ilość sztuk w opakowaniu: 6 szt.

Producent: VACO RETAIL sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny:
VACO Retail sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław
tel.: +48 71 750 73 00
infolinia: 801 801 570
zielonaochrona@vaco.com.pl
vaco-retail.pl
vaco.com.pl
zielonaochrona.pl

Ostatnio oglądane