Clin Windows & Glass Środek do czyszczenia okien z alkoholem Opakowanie uzupełniające 500 ml

Nowy produkt

9000100866439

szt

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstrasse 29
1030 Vienna
Austria
Piankę rozpylić bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnię. Wytrzeć suchą szmatką. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu
Środek do czyszczenia okien z alkoholem.
Jednostka miaryszt
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)
Wymiar liczbowy: 500
Rozmiar opakowania: 500
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Clin