Clin Windows & Glass Środek do czyszczenia okien z alkoholem Opakowanie uzupełniające 500 ml

Nowy produkt

9000100866439

szt

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstrasse 29
1030 Vienna
Austria
Piankę rozpylić bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnię. Wytrzeć suchą szmatką. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.
www.cleanright.eu
Środek do czyszczenia okien z alkoholem.
Jednostka miaryszt
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)
Wymiar liczbowy: 500
Rozmiar opakowania: 500
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Clin

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99
www.henkel.com

Ostatnio oglądane