Perlux Super Compact Color Perły piorące 552 g (24 sztuki)

Nowy produkt

5907542740027

szt

PKWiU: 20.41.32.0
Sposób stosowania
Włóż perłę piorącą Perlux do pustego bębna pralki.
Na perle piorącej umieść ubrania przeznaczone do wyprania i włącz pralkę jak zwykle.
Składowanie: 36 miesięcy od daty produkcji
www.cleanright.eu
Perlux Super Compact to innowacyjne, superskoncentrowane perły piorące. Połączenie najlepszych cech proszku i żelu w technologii hybrydowej to gwarancja skuteczności i wygody.

Dlaczego Perlux Super Compact?
Skuteczny - siła proszku, szybkość żelu
Inteligentne opakowanie - rozpuszczalna w wodzie folia wspomaga proces prania
Oszczędny - jedna mała perła piorąca zawiera proszek, żel, system ochrony kolorów, odkamieniacz
Bezpieczny - brak bezpośredniego kontaktu z detergentem
Łatwy w dozowaniu - perła piorąca gotowa do użycia

Technologicznie zaawansowana formuła Hybrid System zapewnia:
- doskonałe właściwości piorące
- skuteczną ochronę kolorów
- zmiękczanie wody
- redukcję elektryzowania się tkanin
- ochronę elementów grzejnych pralki
- przyjemny długotrwały zapach

Przebadany dermatologicznie
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P302 + P352 - W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P280 - Stosować ochronę oczu.
P305 + P351 + P338 + P313 - W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301 + P310 - W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
EUH 208 - Zawiera hexyl salicylate, tetramethyl acetyloctahydronaphtalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Jednostka miaryszt
5%< anionowe środki powierzchniowo czynne <15%
5%< niejonowe środki powierzchniowo czynne <15%
5%< polikarboksylany <15%
<5% fosfoniany
<5% mydło
enzymy
kompozycja zapachowa (Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Geraniol)
wykrzyknik: Uwaga
Wymiar liczbowy: 552
Cechy: żel + proszek
Rozmiar opakowania: 552
Jednostka (tekst opisowy): g
Liczba czynności użycia: 24 Czynności umycia

Producent: Perlux