Vanish Oxi Action Odplamiacz do tkanin w płynie 100 ml

Nowy produkt

5900627007886

szt

Potrzyj
Nanieś 2 ml płynu Vanish bezpośrednio na plamę. Potrzyj plamę. Pozostaw na max 10 min. Upierz w pralce (jak w instrukcji poniżej).
Namocz
Dodaj 100 ml do 4 l wody (Max 40°C). Maksymalny czas namaczania tkanin kolorowych - 1 h, tkanin białych - 6 h. Po namoczeniu wypierz jak zwykle lub dokładnie wypłucz. Dla najlepszych rezultatów potrzyj plamę przed spłukaniem.
Upierz
Dodaj 100 ml płynu Vanish do proszku do prania. Użyj detergentu jak zwykle.
Dodaj miarkę do każdego prania

Sposób użycia:
- Po dodaniu płynu Vanish do pralki niezwłocznie rozpocząć pranie.
- Należy zawsze przestrzegać zaleceń producentów odzieży.
- Można stosować do wełny, jedwabiu, innych tkanin delikatnych, kolorowych.
- W przypadku tkanin o nietrwałych kolorach zaleca się sprawdzić trwałość barwnika nanosząc niewielką ilość płynu Vanish na ukrytą jej część.
- W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów może zaistnieć konieczność powtórzenia wybranych części procesu. Nie używać bezpośrednio na metalowe guziki czy klamerki.
- Nie stosować płynu Vanish w przypadku zalecenia prania chemicznego.
- Przechowywać w pozycji pionowej.
- Po nalaniu płynu Vanish na plamę nie wystawiać tkaniny na działanie słońca.
- Nie przepełniać bębna pralki.
Data ważności: 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Więcej informacji na: www.rbeuroinfo.com
Vanish Oxi Action Odplamiacz do tkanin w płynie. Niebezpieczeństwo. Zawiera: Nadtlenek wodoru; Kwas benzenosulfonowy C10-13-alkilowe pochodne, sole sodowe i Alkohole C12-14, oksyetylenowane. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Nie niepokoić się, jeśli w wyniku kontaktu ze skórą nastąpi jej zbielenie. Efekt zbielenia jest czasowy i odwracalny. W przypadku zachlapania natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku wrażliwej skóry zaleca się stosować rękawice ochronne. Nie mieszać z innymi produktami.
Odplamiacz do tkanin w płynie.
Jednostka miaryszt
5-15%: związki wybielające na bazie tlenu, niejonowe środki powierzchniowo czynne
<5%: anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Hexyl Cinnamal
działanie żrące: Brak hasła ostrzegawczego
Wymiar liczbowy: 100
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Polsce.
na każdą plamę
zdumiewające usuwanie plam już w 1. praniu
odplamiacz do tkanin w płynie, bez chloru
Rozmiar opakowania: 100
Jednostka (tekst opisowy): ml

Producent: Vanish

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (22) 76 59 500
Tel: 801 115 111, (22) 541 91 15
www.vanish.pl