Energizer Alkaline Power AAA-LR03 1,5V Baterie alkaliczne 4 sztuki

Nowy produkt

7638900247893

DIS

Energizer Consumer Service
TSA 61640
75217 Paris Cedex 16
France
Energizer Consumer Service
TSA 61640
75217 Paris Cedex 16
France
consumer.serviceEU@energizer.com
www.energizer.eu
UWAGA: Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Wkładać poprawnie (+/-), nie ładować, nie wrzucać do ognia, nie otwierać, nie stosować razem z bateriami zużytymi lub innego typu, gdyż mogą eksplodować, wyciec lub spowodować uszkodzenia.
Baterie alkaliczne
TSA 61640
75217 Paris Cedex 16
France
Jednostka miaryDIS
Liczba jednostek: 4
Tekst dowolny o pochodzeniu: Singapur
Rodzaj jednostki: sztuki
Liczba czynności użycia: 4 sztuk/sztuki

Producent: Energizer