Kost Zapalniczka krzesiwowa

Nowy produkt

5907589849363

szt

KR1 Krzesiwo
zapalniczka krzesiwowa jednorazowego użytku

Produkt dostępny w różnych wariantach, wysyłanych losowo, w zależności od dostępności.
OSTRZEŻENIE. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.
Zapalać zapalniczkę z dala od twarzy i ubrania.
Zawiera gaz łatwopalny pod ciśnieniem.
Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C ani działanie promieni słonecznych.
Nie przekłuwać, nie wrzucać do ognia. Po użyciu upewnić się, czy płomień całkowicie zgasł.
Ponad widocznym płomieniem wytwarza się bardzo wysoka temperatura.
Należy zachować wyjątkową ostrożność, aby uniknąć oparzenia lub pożaru.
Nie pozostawiać w stanie zapalonym dłużej niż 10 sekund.

ZAPALNICZKA Z UTRUDNIONYM URUCHAMIANIEM DLA DZIECI
Jednostka miaryszt
Tekst dowolny o pochodzeniu: Wyprodukowano w Wietnamie.

Producent: KOST Kościelnicki Stefaniak Spółka Jawna

KOST Kościelnicki Stefaniak Spółka Jawna
Biuro Handlowe:
ul. Krótka 29/31
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 3740649
http://www.kost.com.pl

Ostatnio oglądane